info

Garantie voor je rijexamen

De lesmethode van de rijschool kenmerkt zich onder meer door de garantie die het biedt voor je rijexamen. In de proefles en het begeleidende gesprek voorafgaand aan het lessen wordt er een advies op maat gegeven voor het verwachte aantal lessen tot het behalen van je rijexamen. Als het je niet lukt om te slagen voor dit rijexamen na het vooraf besproken aantal lessen, dan biedt de rijschool je de garantie dat het eerste herexamen geheel vergoed wordt. Dit kan al gauw een bedrag van enkele honderden euro’s schelen. De garantie geldt voor die leerlingen die voor het eerst starten met de cursus voor hun rijexamen en hiertoe de proefles hebben afgenomen. Verder zijn er nog enkele andere voorwaarden voor de garantie.

Garantievoorwaarden

Er gelden een aantal voorwaarden voor de garantie die de rijschool biedt voor je rijexamen. Allereerst moet de leerling deelgenomen hebben aan de proefles.  Andere voorwaarden betreffen onder meer dat het huiswerk uit het handboek voor leerlingen telkens gemaakt en voorbereid is. Ook moet de leerling aan alle financiële verplichtingen hebben voldaan en moet het aantal door de rijinstructeur ingeschatte lessen zijn gevolgd bij zijn of haar rijschool. Ook moet je beschikken over een nog geldig theoriecertificaat voor je begint aan het herexamen en alle andere instructies gedurende het lessen opgevolgd hebt.

Veranderende omstandigheden

Het kan gebeuren dat de omstandigheden van het lessen erom vragen dat het vooraf gegeven advies moet worden aangepast. De rijschool en je rijinstructeur behouden te allen tijde het recht dit advies aan te passen. Dit betekent dat ook de garantievoorwaarden afgestemd worden op het nieuw gegeven advies. Het advies dat als laatste wordt gegeven telt als bindend. Ook moet de leerling een zogeheten Eigen Verklaring naar waarheid hebben ingevuld voor hij of zij mag beginnen aan het herexamen, en mag het lessen niet langer dan 3 weken onderbroken worden. Tot slot moet het herexamen binnen 10 weken na het eerste rijexamen worden afgelegd en moet dit traject het advies van de rijinstructeur volgen wat betreft het aantal verwachte extra lessen.

Volg je rijlessen waar je wilt

rijbewijs halen smily Het belangrijkste aspect van het volgen van rijlessen is dat je dit op eigen wijze kunt doen en je hierbij zoveel mogelijk op je gemakt bent. De rijschool heeft haar lesmethode dan ook zo ontworpen dat dit nauw aansluit bij de wensen van leerlingen. Er zijn een aantal voorwaarden opgesteld die het lessen zo fijn mogelijk moet maken en liggen op het vlak van planning en financiering.

Opgehaald wanneer het uitkomt

De rijlessen van de rijschool worden met grote frequentie gegeven. Hierdoor kun je de rijlessen zoveel mogelijk plannen wanneer jij dat wilt. Je kunt lessen volgen gedurende zes dagen van de week, van maandag tot en met zaterdag. Doordeweeks vinden de lessen plaats tussen 8.00 en 21.00 uur, op zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur. Hierbij wordt je thuis of van welk voorkeursadres dan ook opgehaald en ook weer afgeleverd. Dit maakt het afstemmen van je rijlessen op overige werkzaamheden gedurende je dag ideaal.

Planning en betaling

Iedere rijles bij de rijschool duurt in principe 60 tot 90 minuten. Voor een efficiënte en effectieve serie rijlessen wordt door de rijschool echter een rijles van telkens twee uur aangeraden. Hier ben je vrij in, evenals het aantal lessen dat je graag wilt nemen gedurende de week. De rijinstructeur helpt je hier graag over meedenken, evenals over de betaling van je rijlessen. Er zijn tal van opties beschikbaar om je rijlessen bijvoorbeeld gespreid te betalen of een andere passende regeling te treffen die bij jou past.

 

Examen in faalangst

angstige student Een rijexamen is een spannend moment. Het kan voor sommige mensen zelfs zo spannend zijn, dat dit tegen ze gaat werken. Als je vreest dat je als gevolg van faalangst je rijexamen misschien niet gaat halen, dan biedt de rijschool een speciaal examen aan in faalangst. Hierbij simuleer je als het ware een rijexamen en kan er precies gekeken worden naar punten waarop jouw faalangst het van je wint en wat voor gevolgen dit heeft voor je prestaties. Zo raak je sterker bewapend tegen faalangst gedurende het echte rijexamen.

Een black-out?

Faalangst kent vele soorten en maten. De ene persoon kan er wellicht op verschillende punten in het leven tegenaan lopen, waarmee de faalangst een bekend probleem voor die persoon vormt. Bij de ander kan het misschien een nieuwe gewaarwording zijn. Vaak wordt bij faalangst gesproken van een black-out. Hoe goed je lessen ook verlopen zijn, tijdens het rijexamen sla je dicht en worden de meest eenvoudige handelingen toch erg moeilijk. De black-out en faalangst in het algemeen staan daarom centraal in het speciale examen in faalangst.

Verschil met rijexamen

Tijdens het examen in faalangst simuleer je een echt rijexamen. Het verschil is echter dat je bij een examen in faalangst een time-out kunt inroepen wanneer jij dat wilt. Als je een spannende situatie hebt meegemaakt en je weet even niet hoe je er mee om moet gaan omdat bijvoorbeeld de zenuwen je baas worden, dan is er alle ruimte om even te pauzeren. Hierbij kom je even op adem en kan je rustig bespreken wat er gebeurde, waarom en hoe je dit voortaan kunt herkennen en tegengaan. Een speciaal opgeleide examinator helpt je hierbij, zodat je gericht advies krijgt ter voorbereiding op het echte rijexamen.

Onderdelen van het examen

Samen met de examinator ga je gedurende het examen in faalangst op een aantal zaken letten en deze in kaart brengen. De onderdelen van het examen betreffen onder meer de beheersing van de auto en het kijkgedrag dat je toepast. Ook let je speciaal op het verlenen van voorrang op de daarvoor bestemde plekken en oefen je met in- en uitvoegen. Verder kijkt de examinator hoe je omgaat met kruisingen en rotondes, het inhalen van andere voertuigen, en met bijzondere verrichtingen. Net als in het echte rijexamen zal je ook gevraagd worden van de ene locatie naar de andere te rijden met behulp van navigatie en wordt er een situatie bevraagd.

Voorwaarden voor deelname

Je bent ongeveer 35 minuten aan het rijden tijdens het examen in faalangst. Het gehele examen neemt zo’n 80 minuten in beslag. Het examen is beschikbaar voor iedereen die te maken heeft met faalangst of denkt ermee te maken gaan krijgen gedurende het examen. De kosten bedragen in totaal €399,- waarbij het mogelijk is om een proefles aan te vragen waarin je oefent met rijlessen die gericht zijn op faalangst en rijangst.

Rijangst

Naast faalangst is rijangst ook een vorm van spanning die kan optreden tijdens een rijexamen en die ervoor zorgt dat je niet presteert zoals je zou moeten. Rijangst is een soort fobie die met name optreedt bij grote en drukke verkeerssituaties, zoals het rijden op plekken met veel andere weggebruikers, over hoge bruggen en op snelwegen. Het kan per persoon verschillen in welke mate de rijangst zich uit. De een kan zich wat ongemakkelijk voelen tijdens het rijden, terwijl de ander in een paniekaanval kan schieten. Het spreekt voor zich dat iedere vorm van rijangst niet bevorderlijk is voor de automobilist en in sommige gevallen gevaarlijke situaties kan opleveren.

Lessen en cursussen

Gelukkig zijn de problemen die optreden als gevolg van rijangst goed tegen te gaan, bijvoorbeeld aan de hand van het speciale examen in faalangst en rijangst van de ANWB. Gespecialiseerde rijinstructeurs helpen je ongemakkelijke of moeilijke situaties door te komen en je toekomstige situaties beter aan te kunnen. Zo krijg je je rijangst onder controle en kun je vertrouwd en veilig de weg op. Ook als je reeds in het bezit bent van een rijbewijs biedt de rijschool speciale lessen en cursussen aan ter voorkoming van rijangst en andere onzekerheden.

Rijlessen vanaf 16,5 jaar

16 jaar rijles Voor iedere jongere is het tegenwoordig mogelijk om rijlessen te starten die het mogelijk maken je rijbewijs te halen op de leeftijd van 17. In het kader van het experiment 2toDrive is in november 2011 gestart met de proef om jongeren onder de 18 alvast hun rijbewijs te laten halen. Dit betekent in de praktijk dat je rijlessen mag gaan volgen als je 16,5 jaar bent en je rijexamen mag gaan behalen als je 17 jaar bent. Je theorie mag je zelfs al halen als je 16 jaar bent. Totdat je 18 jaar oud bent geworden dien je tijdens het rijden met je rijbewijs begeleid worden door een coach. Vervolgens mag je vanaf 18 jaar volledig zelfstandig rijden.

Een eigen coach

Om onder de leeftijd van 18 jaar de weg op te mogen gaan, moet je beschikken over een of meerdere coaches die je begeleiden tijdens het rijden. Deze dienen zichzelf aan te melden bij de RDW die controleert of de coaches geschikt zijn om jou te begeleiden tijdens het rijden. Iedere coach in kwestie ontvangt een persoonlijke goedkeuring van het RDW per e-mail. Iedere jongere mag minimaal 1 coach en maximaal 5 coaches laten registeren om hem of haar te begeleiden tijdens het rijden. De jongere krijgt een speciale begeleiderspas waar alle gegevens van de jongere zelf alsook die van iedere coach op geregistreerd staan.

Aanvragen begeleiderspas

Iedere automobilist onder de 18 jaar heeft de begeleiderspas altijd met zich mee, samen met zijn of haar rijbewijs. Je kunt pas op pad als alle coaches goedgekeurd zijn. De begeleiderspas vraag je aan bij het experiment 2toDrive en gaat online via DigiD. De kosten voor een dergelijke begeleiderspas bedragen €47,- die bij je reguliere rijbewijskosten worden opgeteld.

Starten met de proef

Als je aan de voorwaarden voor deelname aan het experiment 2toDrive voldoet, dan kun je in principe ieder moment starten met de rijlessen. De ANWB kent hierbij geen wachttijden en heeft altijd instructeurs in de buurt die je thuis kunnen ophalen en weer afleveren voor de rijlessen. Wanneer je kunt starten met het experiment hangt geheel af van het moment wanneer je 17 jaar oud wordt. Aan de hand van een proefles kun je met je instructeur exact het lestraject inschatten en plannen naar jouw wensen. Zo weet je nagenoeg precies hoe lang het lessen gaat duren en wanneer je rijexamen kunt doen.